Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

DOHODA O UŽITÍ FOTOGRAFIÍ formou TFP

Dohoda se týká definování vzájemných vztahů mezi fotografem a fotografovaným, kdy nabízí fotograf pořízení fotografií fotografované zdarma, za finanční úhradu je pouze tisk pořízených fotografií. Fotografie pořízené dle této dohody má fotograf možnost následně veřejně použít k propagaci své činnosti a ve svých nabídkách, a to v elektronické i tištěné podobě. Fotografovaný přitom pořízením i s následným užíváním takových fotografií musí souhlasit. Účelem smlouvy je tedy vymezit podmínky, za kterých bude záměr fotografa naplněn a za kterých vysloví fotografovaná svůj souhlas s užitím fotografií.
A. Fotograf má právo užít a publikovat fotografie fotografovaných
  • Na médiích papírových, elektronických a na internetu:
  • Ve formě původní, retušované nebo jinak upravované: